Sosyal Medya

Osmanlı Darüşşifaları

İstanbul Sultan I.Ahmet Darüşşifası(1621)

Sultan Ahmet'in H.1022 / M.1612 yılında, darüşşifa yapımına henüz başlanmadan önce hazırlattığı Sultan Ahmet Vakfiyesi'nde yapıdan çok, görev alacak hekimlerin özellikleriyle ilgili bir bölüm bulunmaktadır:

Edirne Cüzzamhanesi

Sultan II. Murat’ın Edirne’de yaptırdığı leprozeri (cüzzamhane), Türklerin Avrupa’ya geçtikten sonra, bu coğrafyada kurdukları ilk sağlık kurumu olarak tarihe geçmiştir.

Fatih Darüşşifası (1470)

Fatih Sultan Mehmed tarafından mimar Atik Sinan`a yaptırılan Fatih külliyesi yani Darüşşifası 1463-1470 yılları arasında inşa edilmiştir.

Karaca Ahmet Cüzzamhanesi

1514'te Yavuz Sultan Selim tarafından cüzzam hastalarının tedâvîsi amacıyla yaptırılmıştır. 1810'da II. Mahmut, 1843'te de Abdülmecit tarafından onarılmıştır.

Haseki Darüşşifası

Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi üzerinde 1550 tarihinde inşa edilmiştir.

Süleymaniye Darüşşifası(1557)

Süleymaniye Darüşşifası Süleymaniye Külliyesi’nin batı ucundadır. Eğimli bir araziye oturması nedeniyle Vefa Caddesi’ne bakan cephesi iki katlıdır.

İstanbul, Atik Valide Bimarhanesi

Dârüşşifa binası 1865’te İstanbul'da görülen şiddetli kolera salgınında koleraya yakalananlara hizmet verdi.Bir süre sonra da askeri hastane olarak kullanılmaya başlandı.